بایگانی برچسب: s

چهار ویژگی توافق وین از دید آقای خامنه ای و ویژگی شخص او

مصاحبه آقای رضا گوهر زاده از تلویزیون اندیشه با موضوع چهار ویژگی توافق وین از دید آقای خامنه ای و ویژگی شخص او

این مصاحبه را در پایین گوش کنید.